Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Phạm Văn Hảo
PGS, TS
Điện thoại: 0912179719
Email: phamvanhao_nn@yahoo.com

Hỗ trợ

Đặng Kim Dung
Điện thoại: 0936180270
Email: diepnhim9204@yahoo.com.vnTạp chí Ngôn ngữ và Đời sống