Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Mèo Trạng Quỳnh ăn rau" không phải là "Mèo ăn rau" (Góp ý với cách đặt tiêu đề một số bài báo)

Lê Đình

Tóm tắt


Góp ý về cách đặt tiêu đề của một số bài báo.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống