Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Trop Cher" thành "Très Chaud" là nói lái của người Pháp hay người Việt

Quách Duy Bình

Tóm tắt


Tìm hiểu về cách nói lái của người Pháp và cách nói lái của người Việt.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống