Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Con mắt liếc lại" trong ngôn ngữ cử chỉ của người Việt

Tạ Văn Thông

Tóm tắt


Tìm hiểu ngôn ngữ cử chỉ của người Việt qua hình ảnh "con mắt liếc lại" trong một khúc dân ca được lưu truyền rộng rãi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống