Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ai "bức tử" chữ Hán - Nôm?

Vũ Thế Khôi

Tóm tắt


Bàn luận về vấn đề chữ Hán - Nôm bị xóa bỏ từ khi nào để thay vào đó là chữ viết Việt - Latinh (hay còn gọi là chữ Quốc ngữ).

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống