Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý NGHĨA BIỂU TRƯNG TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC TRUNG HOA QUA HIỆN TƯỢNG CÁC TỪ ĐỒNG ÂM TRONG TIẾNG HÁN

Lê Thị Hồng Nga

Tóm tắt


Người Trung Quốc có câu “Vương giả   dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên” .  Khổng Tử  cũng từng nói “ Ẩm thực, nam nữ , nhân chi đại dục tồn yên” ( ý nói “ Ẩm thực và quan hệ  nam nữ  là những dục  vọng cơ bản để  con người được tồn  tại” ) . Từ  đó có thể  thấy, tron g cuộc sống hàng ngày,  người Trung Quốc coi ẩm thực là hoạt động cơ bản để   tồn tại, duy trì sự   sống, bồi  bổ  cơ thể  tăng cường sức khỏe hoặc trị  bệnh hoặc đơn giản là thưởng   thức hương vị   của cuộc sống. Tuy nhiên trong những dịp đặc biệt,  ẩm thực ngoài những   chức năng kể   trên còn có chức năng rất quan trọng trong văn hóa Trung Quốc, là một nét đặc thù của văn hóa truyền thống, đó chính là ý nghĩa biểu trưng của  ẩm thực. Ý nghĩa biểu   trưng của   văn hóa  ẩm thực Trung Quốc chính là biểu   đạt tâm tư tình cảm,  mong ước nguyện  vọng và những quan niệm về  nhân sinh quan, thế   giới quan của   người Trung Quốc , được thể   hiện thông qua công cụ  trung gian như thực phẩm, công cụ nấu nướng, kĩ thuật nấu nướng, phương thức chế  biến và trình bày, không gian và thời gian  ẩm thực, trong đó vai trò của thực phẩm có thể  coi là quan trọng nhất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống