Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các từ ngữ chỉ động vật trong ca khúc thiếu nhi Việt Nam (từ 1945 đến nay)

VŨ THỊ HƯƠNG

Tóm tắt


    Bài viết nhằm chỉ ra những đặc điểm của từ ngữ chỉ động vật, thuộc trường từ vựng - ngũ nghĩa "động vật" trong ca khúc thiếu nhi Việt Nam từ 1945 đến nay. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống