Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về người kể chuyện trong truyện kể Nguyễn Huy Thiệp

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Tóm tắt


    Bài viết trình bày những đặc điểm có tính chất riêng biệt, độc đáo của người kể chuyện trọng truyện kể Nguyễn Huy Thiêp's qua khảo sát 30 truyện ngắn trong tập Như những ngọn gió của tác giả.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống