S. 4 (2009)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Những cụm từ cố định mới hình thành trong giao tiếp của người Việt Tóm tắt PDF
Trần Văn Tiếng 1-6
Hiện tượng lướt âm tiết "Một" khi phát âm cấu trúc "Động từ + Một + X" trong phương ngữ Bình Trị Thiên Tóm tắt PDF
Từ Thu Mai 7-8

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

"Trop Cher" thành "Très Chaud" là nói lái của người Pháp hay người Việt Tóm tắt PDF
Quách Duy Bình 9-11
Vài vấn đề về các yếu tố văn hóa trong dịch thuật Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huỳnh Lộc 12-13

NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Địa danh "Nậm Pao" - Dòng sông gột rửa bụi trần Tóm tắt PDF
Sầm Văn Bình 14-16

Ngôn ngữ và văn hóa

Đặc trưng thẩm mĩ của các ngữ liệu văn hóa trong truyện Kiều Tóm tắt PDF
Võ Minh Hải, Nguyễn Quang Linh 17-23

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Tìm hiểu ngôn ngữ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư Tóm tắt PDF
Dương Thanh Bình 24-31
Chất dân gian trong ngôn từ của tác phẩm Cung oán ngâm khúc Tóm tắt PDF
Trần Minh Thương 32-37

Diễn đàn và khuyến nghị

Một quy chế tuyển sinh cao học có tác hại lớn Tóm tắt PDF
Bùi Hiền 38-41
...Và cây đời mãi mãi xanh tươi Tóm tắt PDF
Đỗ Thành Dương 42, 31
Vấn đề chú thích trong sách ngữ văn 11 Tóm tắt PDF
Trầm Thanh Tuấn 43-44
"Lãng mạn" Tóm tắt PDF
Trung Thuần 45


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống