S. 4 (2011)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Biểu thức miêu tả chiếu vật trong ngữ dụng học với câu đố Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Minh Toán 1-5
Ngữ nghĩa ngữ dụng của quán ngữ tình thái nhận thức "thảo nào", "hoá ra" Tóm tắt PDF
Ngũ Thiện Hùng 6-12
Danh từ chỉ thời gian-mùa trong ca từ Trịnh Công Sơn Tóm tắt PDF
Trần Kim Phượng, Phan Ngọc Ánh 13-17

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Khảo sát các cấu trúc thành ngữ có chứa cặp tương liên "As...as" trong tiếng Anh và cái tương đương trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Lưu Quý Khương 18-22
Chính sách đối với tiếng Anh của các nước Đông Nam Á dùng tiếng Melayu làm ngôn ngữ quốc gia Tóm tắt PDF
Lê Minh Hà 23-30
Một số chỉ tố lịch sự trong hành động ngõ lời giúp đỡ bằng tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt PDF
Hồ Thị Kiều Oanh 31-37

Ngôn ngữ và văn hóa

Sĩ Nhiếp, người truyền bá Hán văn tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Đỗ Thuý Nhung 38-41
Vấn đề giao thoa văn hoá trong dịch thành ngữ tiếng Nga Tóm tắt PDF
Dương Quốc Cường 42-45

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Một bài thơ của Chu thần Cao Bá Quát Tóm tắt PDF
Dương Văn Khoa 46-47

Diễn đàn và khuyến nghị

"Thư dãn" hay "Thư giãn"? Tóm tắt PDF
Đỗ Thành Dương 48


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống