Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạp chí của Trường Đại học Huế

 

Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


http://joshueuni.edu.vn

ISSN 2588-1191

Tổng biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Thư ký tòa soạn: TS. Trần Xuân Mậu

Trưởng ban chuyên san: PGS. TS. Nguyễn Đức Hưng

Thư ký chuyên san: ThS. Nguyễn Quốc Thiên Hương

Điện thoại: 0234845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn


T. 126, S. 3B (2017): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Khoa Khuyến nông

Mục lục

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

MẠNG LƯỚI CÁC TÁC NHÂN CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÙNG ĐẦM SAM CHUỒN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Khoa KN, Nguyễn Tiến Dũng
SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Khoa KN, Trương Quang Hoàng
MỐI LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU MÀU TẠI PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Khoa KN, Trần Cao Úy
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ VĨNH GIANG, HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen
ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SÔNG TRANH 2, QUẢNG NAM ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG Tóm tắt
Khoa KN, Phạm Thị Nhung
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HINH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SANG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Khoa KN, Nguyễn Ngọc Truyền
SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VÙNG ĐỒI NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Khoa KN, Cao Thị Thuyết
KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊT LỢN AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HUẾ Tóm tắt
Khoa KN, Nguyễn Văn Chung
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TRE TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Khoa KN, Hoàng Thị Hồng Quế
TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VỚI BÃO LỤT CỦA PHỤ NỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tóm tắt
Khoa KN, Nguyễn Thị Chung
SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở MỘT SỐ XÃ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Khoa KN, Phan Công Tam
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH TRỒNG RỪNG Ở TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt
Khoa KN, Phan Trọng Trí
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA THEO HỢP ĐỒNG Ở HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH. Tóm tắt
Khoa KN, Nguyễn Viết Tuân
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG SẮN TRIỂN VỌNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG PHONG HIỀN, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Khoa KN, Nguyễn Viết Tuân


 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University