Tạp chí Quản lý Kinh tế

Tạp chí của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Ảnh trang chủ tạp chí

T. 1, S. 74 (2016)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Chính sách tài chính thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hải 3-9
Chính sách về đăng ký thành lập và hoạt động của đại lý thuế tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lệ Thúy 10-18
Thực trạng điều hành giá xăng dầu ở Việt Nam và gợi ý chính sách Tóm tắt PDF
Bùi Thị Hồng Việt 19-31
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương với xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thu 32-41

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững: Kiến nghị giải pháp từ góc độ quản lý kinh tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ánh 75-84
Tác động của giá cả thực phẩm an toàn đến quyết định lựa chọn cửa hàng bán lẻ thực phẩm an toàn của người tiêu dùng Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hương 85-93
Giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các công ty xây lắp Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Trang 94-98

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Mậu 42-51
Nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp da giầy Hà Nội Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Việt 52-63
Vai trò của ban lãnh đạo đối với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hải 64-74


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP