Tạp chí Công nghệ Sinh học

Tạp chí Công nghệ Sinh học


Ảnh trang chủ tạp chí

Thông báo

 
Chưa có thông báo nào.
 
Các thông báo khác...

T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012)

Mục lục

Articles

ENVIRONMENTAL ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS: TOXICOLOGICAL RISK ASSESSMENT BY IN VIVO AND IN VITRO MODELS PDF
Vo Thi Bich Thuy, Nguyen Dang Ton, Nong Van Hai 1-14
PHÂN TÍCH HỆ PROTEIN NƯỚC TIỂU BỆNH NHÂN GHÉP THẬN CÓ BIẾN CHỨNG THẢI GHÉP CẤP TÍNH PDF
Phạm Đức Đan, Hà Phan Hải An 15-22
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THẺ XÉT NGHIỆM ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO TẠI GIƯỜNG BỆNH PDF
Thẩm Thị Thu Nga, Nguyễn Văn Cường 23-28
BIỂU HIỆN, TINH SẠCH β-SUBUNIT CỦA F0F1-ATPase VÀ TẠO KHÁNG THỂ KHÁNG β-SUBUNIT TÁI TỔ HỢP PDF
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quang Liêm 29-36
EFFECT OF C7 COMPLEMENT COMPONENT GENOTYPES ON HAEMOLYTIC COMPLEMENT ACTIVITY IN PIG PDF
Do Vo Anh Khoa, Klaus Wimmers 37-42
XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ KIT TRIPLEX-PCR PHÂN BIỆT BA LOÀI SÁN DÂY (TAENIA ASIATICA; T. SAGINATA VÀ T. SOLIUM) TẠI VIỆT NAM PDF
Nguyễn Thị Khuê, Hoàng Thị Minh Châu, Lê Thanh Hòa, Nguyễn Văn Đề 43-48
PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ HOÀN CHỈNH cDNA MÃ HÓA HEMOCYANIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) PDF
Hoàng Thị Thu Yến, Nông Văn Hải, Phạm Anh Tuấn 49-58
THIẾT KẾ VECTOR TRUNG GIAN BUCULOVIRUS MANG HỘP GEN HEMAGGLUTININ (HA) ĐỂ TẠO VIRUS-LIKE PARTICLE CỦA VIRUS CÚM A/H5N1 SẢN XUẤT VACCINE PDF
Lê Phương Hằng, Nguyễn Thị Phương, Đinh Duy Kháng, Đồng Văn Quyền 59-64
BIỂU HIỆN, TINH CHẾ KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG TÁI TỔ HỢP KHÁNG H5 VÀ ỨNG DỤNG CHO PHÁT HIỆN NHANH VIRUS H5N1 PDF
Hoàng Hà, Phan Trọng Hoàng, Lê Văn Sơn 65-70
TẠO DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ PROTEIN DUNG HỢP 10xHIS-RR-MINIPROINSULIN (10xHIS-RR-MPI) TỪ ESCHERICHIA COLI PDF
Lê Trần Thanh Nhật, Võ Minh Trí 71-80
EFFECT OF SOME FACTORS ON ADVENTITIOUS ROOT INDUCTION FROM IN VITRO LEAF AND CALLUS OF VIETNAMESE GINSENG (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV) PDF
Dương Tấn Nhựt 81-86
XÁC ĐỊNH BỌ PHẤN BEMISIA TABACI (GENNADIUS) BIOTYPE B (HEMIPTERA ALEYRODIDAE) TRÊN CÂY ĐẬU TƯƠNG Ở VÙNG HÀ NỘI PDF
Đàm Ngọc Hân, Nguyễn Huy Hoàng 87-92
LỰA CHỌN MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NHẰM TĂNG SẢN LƯỢNG FLAGELLIN FLIC TÁI TỔ HỢP CỦA SALMONELLA ENTERICA SEROVAR TYPHIMURIUM TỪ ESCHERICHIA COLI PDF
Đỗ Thị Huyền, Lê Quỳnh Giang, Sven Olof Enfors 93-98
TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE CỦA CHỦNG BACILLUS LICHENIFORMIS DS 23 TRONG ESCHERICHIA COLI PDF
Nguyễn Văn Hiếu, Nghiêm Ngọc Minh, Lê Gia Hy 99-104
TỐI ƯU HÓA THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG LÊN MEN SẢN XUẤT LIGNIN PEROXIDASE TỪ STREPTOMYCES HX10.7 PDF
Vũ Văn Lợi, Phan Thị Hồng Thảo, Hồ Tuyên, Phạm Thị Bích Hợp 105-114
PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN (PHYA) MÃ HÓA PHYTASE THÀNH THỤC TỪ MỘT SỐ CHỦNG ASPERGILLUS NIGER PDF
Ngô Thanh Xuân, Mai Thị Hằng, Vũ Nguyên Thành 115-122
PHÁT HIỆN NHANH SALMONELLA SPP. TRONG MẪU THỰC PHẨM BẲNG PCR KẾT HỢP VỚI NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG CHỌN LỌC PDF
Nguyễn Văn Bé, Trần Thị Xuân Mai, Trang Minh Phương 133-138
CHARACTERIZATION OF TerE PROTEIN - AN ESSENTIAL PART OF TELLURITE RESISTANCE DETERMINANT IN ESCHERICHIA COLI PDF
Hoang Vinh Phu, Nguyen Thi Giang An, Jan Turna 139-144
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO QUE THỬ PHÁT HIỆN NHANH VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) Ở TÔM NUÔI PDF
Hoàng Thế Yên, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hằng, Hà Thị Thu, Nguyễn Giang An 145-150
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TRÌNH TỰ GEN 16S rRNA CỦA VI KHUẨN TƯƠNG TỰ RICKETTISIA (RLB) Ở TÔM HÙM BÔNG (PANULIRUS ORNATUS) BỊ "BỆNH SỮA" PDF
Nguyễn Chí Thuận, Phạm Ngọc Long, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Lợi 151-158
ANTIMICROBIAL CHARACTERISTICS AND TAXONOMICAL DIVERSITY AMONG ACTINOMYCETES ISOLATED FROM CATBA ISLAND, VIETNAM PDF
Le Phuong Chung, Nguyen Quynh Uyen, Nguyen Thi Van, Dinh Thuy Hang 159-168
ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG VI KHUẨN NDD SINH POLYHYDROXYBUTYRATE (PHB) PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH PDF
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Bình 169-178
ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TẠO BIOGAS VÀ QUẦN THỂ METHANOGEN TRONG BỂ LÊN MEN KỴ KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ CAO XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN THẢI VÀ RÁC HỮU CƠ PDF
Thái Mạnh Hùng, Tạ Mạnh Hiếu, Đinh Thúy Hằng, Phạm Văn Ánh 179-188
PHÂN LOẠI, KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP LACCASE VÀ PHÂN HỦY PAH CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES sp. XKBH13 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ/DIOXIN THUỘC SÂN BAY QUÂN SỰ CŨ BIÊN HÒA PDF
Đàm Thúy Hằng, Nguyễn Kim Giang, Đặng Thị Cẩm Hà, Đào Thị Ngọc Ánh 189-196


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989