Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

A

An, Vũ Thị Lâm, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
Anh, Lê Vân, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Anh, Lê Thị Kim, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Anh, Mai Tuấn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Anh, Ngô Thị Kim, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Anh, Ngô Thị Kim
Anh, Ngô Thị Phương, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Anh, Nguyễn Tuấn, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Anh, Nguyễn Tuấn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Anh, Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Anh, Nguyen Thai, HCM City University of Technology and Education
Anh, Nguyen Tuan, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Anh, Nguyen Thi Hong, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Atsushi, Shibayama, Akita University, Graduate School of International Sciences, Japan

Á

Ái, Nguyễn Trí, Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam
Ánh, Lê Thị Hồng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Ánh, Trần Thị Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Í

Ít, Nguyễn Văn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Ú

Út, Từ Văn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

B

Bá, Lê Huy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Bát, Nguyễn Khắc
Bé, Lê Văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
Bình, Hoàng Quang, Trường Đai học Nông lâm TP.HCM
Bình, Trần Quang, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Bỉnh, Nguyễn Công, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

1 - 25 trong số 426 mục    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>