T. 11, S. 18 (2019)

Tạp chí số 18, tháng 11, năm 2019

Mục lục

KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11-1982 – 20-11-2019)

GIÁO DỤC CÁCH MẠNG NAM BỘ (1954 - 1975) – Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Tóm tắt
Nguyễn Xuân Tế, Đỗ Thị Cường 01

KHOA HỌC KINH TẾ

XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN THU HÚT DU KHÁCH QUỐC TẾ Tóm tắt
Phan Huy Xu 12
KÝ QUỸ ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN Tóm tắt
Vũ Thị Bích Hải 22

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TỔNG HỢP ENZYME AMYLASE BẰNG CÔNG NGHỆ VI SINH Tóm tắt
Trần Minh Tâm 31
SINH HỌC LƯỢNG TỬ Tóm tắt
Trương Thế Quang 39

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYỂN VỊ MỤC TIÊU CỦA KHUNG PHẲNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU ĐỊA CHẤN BẰNG PHÂN TÍCH TĨNH PHI TUYẾN Tóm tắt
Hoàng Quốc Thanh 49
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt
Phan Tấn Bình 59
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH CÁC KÊNH, RẠCH LƯU VỰC ĐÔNG SÀI GÒN Tóm tắt
Võ Thị Kim Hiệp 65
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO CỦA LOẠI HÌNH SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Huỳnh Vũ Chương 72

VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

ĐÀO TẠO THANH NHẠC VÀ PIANO THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt
Trương Ngọc Thắng 82
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA DỰA TRÊN CƠ SỞ KHAI THÁC CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI CÔNG VIÊN VĂN HÓA SUỐI TIÊN Tóm tắt
Hồ Trần Vũ 88

KHOA HỌC GIÁO DỤC

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI KHOA DU LỊCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Phước Minh Hiệp 97
DẠY HỌC KHÁM PHÁ “HỆ PHƯƠNG TRÌNH CRAMER VÀ TÍNH THỰC TIỄN CỦA NÓ TRONG KINH TẾ” Tóm tắt
Nguyễn Văn Lộc 105
ỨNG DỤNG MOODLE VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN Tóm tắt
Huỳnh Thị Như Duyên 112
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN THÂN THIỆN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Tuyết Minh 119

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

KIÊN GIANG THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Đặng Thùy Diễm 130
MẤY Ý KIẾN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY Tóm tắt
Ngô Bá Khiêm 138


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429